VERKOOPSVOORWAARDEN AT-MEDICALS

Alle klachten betreffende de geleverde goederen, voorwaarden en andere moeten binnen de 8 dagen na levering aan ons adres toekomen.

Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving voor levering van de goederen.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en zonder enige verbintenis meegedeeld.

Gezien de dagelijkse updating van onze gegevens, worden de hoeveelheden, termijnen en de prijzen informatief meegedeeld.
Op aanvraag van de klant kan AT-MEDICALS een offerte maken volgens de behoefte van de klant.
De prijzen op deze offerte blijven geldig gedurende een periode van 3 maanden volgend op de datum van de offerte.